Tilbake til Årets Meiter 2019

Årets meiter 2018

Årets meiter 2018 ble kåret etter grunnvektssystemet:
A) Kun en fisk per art per fisker gir poeng: 100 x fiskens vekt i gram / grunnvekt (prosentregning der altså)
B) Det gis storfiskbonus per fisk på 10 poeng per hele kilo fra første kilo – maksimalt 150 poeng per fisk
C) Tilleggspoeng for ny meitasrekord: 100. Poengene mistes ikke selv om rekord økes (selv eller andre).
D) Poeng for ny meitasart: 500. Ved fangst av ny art deles det ikke ut grunnvekt- eller rekordpoeng.
E) En fisk kan maks gi 500 poeng
Alle arter som manglet på rekordlista ved meiteårets start (2. juledag) defineres som nye, altså kan flere få ny art på samme art gjennom året. Det gis kun ny-meitasart-poeng per art per fisker, altså ikke per individ.
Fangster man ønsker oppført på listene må utpekes spesielt i rapporter slik at de enkelt kan identifiseres. Dersom dette ikke gjøres, kan det likevel hende fangsten havner på lista, noe som er greit men tilfeldig.
All fisk som befinner seg på listene ved meiteårets slutt (2. juledag) vil være avgjørende i den prestisjetunge artskonkurransen i meiteforeningen. Avgjørelsen bør gi seg selv. For arter der grunnvekt ikke er satt settes grunnvekt lik gjeldende meitasrekord.

Resultater 2018:

Medlemnye MRnye arterAntall arterPoeng
EvenVassild101200,3
HoltanGullfisk141158,5
ToffeSvarthå17939,6
EinarAbbor4531,9
Tobben3238,5
Frode2196,0
Høst00
Mittis00
Bjørn00
Jon00
Endre00
Mats00
Magne00
Chrisjohs00

Individuelle lister:

EvenVektPoengMRNy art
brosme6440221,0
vassild640206,71
lange11000183,3
sei2800113,3
hvitting1000110,0
sandflyndre630105,0
torsk3550101,0
knurr41082,0
svartkutling2448,0
svarthå18030,0
HoltanVektPoengMRNy art
Gullfisk900228,61
Brosme5900197,5
vassild59098,3
Svartkutling47,7795,5
sandflyndre52086,7
Blåkjeft86086,0
Bergnebb68,7676,4
Lange430068,7
knurr30060,0
Svarthå28046,7
Sypike91,4445,7
Vanlig ulke112,1628,0
Grønngylt38,9721,7
Sik15018,8
ToffeVektPoengMRNy art
svarthå610201,71
sei3440144,7
lange462070,8
sypike12060,0
blåkjeft57057,0
sik43053,8
berggylte73048,7
vassild29048,3
grønngylt84,747,1
abbor44044,0
knurr17034,0
bergnebb26,229,1
sandflyndre17028,3
hvitting22022,0
stingsild, trepigget1,0220,4
piggvar38019,0
kolje27010,8
EinarVektPoengMRNy art
Abbor1190229,01
Sik1240165,0
Stam150070,0
Gjedde239567,9
TobbenVektPoengMRNy art
sik980122,5
hvitting94094,0
sild6622,0
FrodeVektPoengMRNy art
blåkjeft1010111
brosme260085

Grunnvekter 2018:

LøpenrArtGrunnvekt (g)
1Abbor1000
2Bekkerøye300
3Brasme2500
4Dvergmalle300
5Flire600
6Gjedde5000
7Gjørs4000
8Grundling15
9Gullbust100
10Gullfisk700
11Harr1000
12Hork90
13Hvitfinnet steinulke5
14Karpe8000
15Karuss1700
16Lake2500
17Laks1500
18Laue50
19Mort600
20Regnlaue3
21Røye800
22Sik800
23Sjørøye800
24Solabbor70
25Stam2500
26Steinsmett10
27Suter2500
28Sørv1000
29Vederbuk2200
30Ørekyte16
31Ørret1000
32Łlutgår
33
34Berggylte1500
35Bergkutling2
36Bergnebb90
37Blåkjeft1000
38Blåstål500
39Brosme4000
40Dvergulke90
41Fjesing400
42Fløyfisk, vanlig150
43Gapeflyndre300
44Gressgylt60
45Grønngylt180
46Gråsteinbit4000
47Havmus1800
48Horngjel400
49Hvitting1000
50Hågjel1400
51Hårvar150
52Kantnål, Stor30
53Kloskate700
54Knurr500
55Kolje2500
56Kveite10000
57Lange15000
58Leirkutling1,5
59Lomre700
60Lusuer300
61Lyr3000
62Lysing6500
63Makrell1200
64Paddetorsk400
65Panserulke40
66Pigghåutgår
67Piggskate4000
68Piggvar2000
69Rognkjeks1000
70Rødhai, småflekket900
71Rødknurr600
72Rødspette1200
73Sandflyndre600
74Sandkutling5
75Sei3000
76Sild300
77Sjøørret1000
78Skrubbe800
79Slettvar500
80Slimålutgår
81Smørflyndre1
82Spisskate8000
83Stingsild, trepigget5
84Strømsild80
85Svarthå600
95Svartkutling50,0
86Sypike200
87Taggmakrell500
94Tangbrosme Femtrådet50
88Tangkutling1,5
89Tangsprell30
90Tangstikling10
91Torsk5000
92Tunge1000
93Uer2000
94Vanlig ulke400
95Vassild600
96Øyepål100
97Łlutgår
98Łlekvabbe200