Meitastur til Svenner

17. Maihelga er det tur til meiteparadiset Svenner. Det forventes gode muligheter for diverse leppefiskarter, torskefisker og flyndre flat. Kanskje sågar en kutling, makrellfisk eller knurr. Alle disse familiene er tidligere tatt fra land på denne øya. Kjente steder er Stømsundet; hvor torskefisken og en og annen storvokst sjøørret holder til, Nordstranda; som er viden kjent for sin store hyppighet av slettvar, Lyrhylla; her er alle mulige arter representert. Det er også muligheter for å skremme opp enorme mengder ærfugl.

Avreise er kvelden 16. Mai (Eventuelt tidlig dagen etter, og hjemturen er lørdag 19. Mai. (Så de som vil, rekker å feire ti-årsdagen for gymnasetidens slutt.) Interessenter bes komme med forslag.

For Lars Midttis (Turkomiteen), Brasma

Gi en kommentar

E-postadressen din vil ikke bli publisert.