Om Meitas

Meiteforeningen Meitas består av 15 mer eller mindre meitende medlemmer med hver sine unike meitespesialiteter og ferdigheter. De opprinnelige 12 medlemmene har alle sine røtter i Sandefjord, mens en partysvenske, en nordboer og en sørlending er funnet verdige en plass i Meiteforeningen de senere åra. Den enestående sammensetningen og geografiske spredningen av medlemsmassen fra Vest-Agder til Finnmark gjør foreningen til en kraftfull organisasjon i meitemiljøet. Foreningen satser tungt på både kyst-, båt- og innlandsmeite og kjenner på denne måten ingen grenser. Meitas er en forening som har som ambisjon om å være i forkant av meiteutviklingen. Derfor er hvert enkelt medlem leder av hvert sitt utvalg for å sikre at foreningen når sine mål. Noen må lede utviklingen, andre må følge. Vi har valgt å lede.

Vi meiter hvor som helst og når som helst.