Tilbake til Årets Meiter 2019

Årets meiter 2017

Årets meiter 2017 kåres etter grunnvektssystemet:
A) Kun en fisk per art per fisker gir poeng: 100 x fiskens vekt i gram / grunnvekt (prosentregning der altså)
B) Det gis storfiskbonus per fisk på 10 poeng per hele kilo fra første kilo – maksimalt 150 poeng per fisk
C) Tilleggspoeng for ny meitasrekord: 100. Poengene mistes ikke selv om rekord økes (selv eller andre).
D) Poeng for ny meitasart: 500. Ved fangst av ny art deles det ikke ut grunnvekt- eller rekordpoeng.
E) En fisk kan maks gi 500 poeng
Alle arter som manglet på rekordlista ved meiteårets start (2. juledag) defineres som nye, altså kan flere få ny art på samme art gjennom året. Det gis kun ny-meitasart-poeng per art per fisker, altså ikke per individ.
Fangster man ønsker oppført på listene må utpekes spesielt i rapporter slik at de enkelt kan identifiseres. Dersom dette ikke gjøres, kan det likevel hende fangsten havner på lista, noe som er greit men tilfeldig.
All fisk som befinner seg på listene ved meiteårets slutt (2. juledag) vil være avgjørende i den prestisjetunge artskonkurransen i meiteforeningen. Avgjørelsen bør gi seg selv. For arter der grunnvekt ikke er satt settes grunnvekt lik gjeldende meitasrekord.

Resultater 2017:

Medlemnye MRnye arterAntall arterPoeng
HoltanBlåkjeft201531,9
EinarLaueRegnbueørret71186,5
EvenFjesing, Rødknurr6878
Endre6789,3
TobbenRegnbueørret5661,7
MatsKveite1500
Toffe6242,7
Magne1147,5
Chrisjohs290
Bjørn00
Frode00
Høst00
Jon00
Mittis00

Individuelle lister:

HoltanVektPoengMRNy art
blåkjeft11802281
brosme5950198,8
gråsteinbit3630120,8
karuss130086,5
knurr42084
svartkutling39,7179,4
svarthå45075
gullfisk51072,9
gressgylt41,1168,5
bergnebb57,8864,3
rødspette70058,3
hvitting55055
lyr133054,3
sandflyndre32053,3
grønngylt9251,1
sypike101,4550,7
blåstål21042
gapeflyndre11036,7
dvergulke28,0731,2
makrell25321,1
EinarVektPoengMRNy art
Regnbueørret315001
Laue40,1180,21
Ørret1610171
Sik1195159,4
Karuss129085,9
Stam148069,2
Brasme52020,8
EvenVektPoengMRNy art
lange19500280
fjesing350187,51
rødknurr380163,31
hvitting1150125
piggskate3420115,5
sei2006,7
EndreVektPoengMRNy art
røye2000270
brosme5400185
gråsteinbit4700157,5
sandflyndre48080
lusuer19063,3
uer67033,5
TobbenVektPoengMRNy art
Regnbueørret165001
Stam108053,2
Grønngylt7541,7
Brasme92036,8
Dvergulke2730
MatsVektPoengMRNy art
kveite1335005001
ToffeVektPoengMRNy art
sandkutling2,9759,4
skrubbe46057,5
blåstål25050
berggylte55036,7
makrell26021,7
vanlig ulke7017,5
MagneVektPoengMRNy art
Røye1100147,5
ChrisjohsVektPoengMRNy art
sandflyndre28547,5
gråsteinbit130042,5

Grunnvekter 2017:

ArtGrunnvekt (g)
Abbor1000
Bekkerøye300
Brasme2500
Dvergmalle300
Flire600
Gjedde5000
Gjørs4000
Grundling15
Gullbust100
Gullfisk700
Harr1000
Hork90
Hvitfinnet steinulke5
Karpe8000
Karuss1700
Lake2500
Laks1500
Laue50
Mort600
Regnlaue3
Røye800
Sik800
Sjørøye800
Solabbor70
Stam2500
Steinsmett10
Suter2500
Sørv1000
Vederbuk2200
Ørekyte16
Ørret1000
Ålutgår
Berggylte1500
Bergkutling2
Bergnebb90
Blåkjeft1000
Blåstål500
Brosme4000
Dvergulke90
Fjesing400
Fløyfisk, vanlig150
Gapeflyndre300
Gressgylt60
Grønngylt180
Gråsteinbit4000
Havmus1800
Horngjel400
Hvitting1000
Hågjel1400
Hårvar150
Kantnål, Stor30
Kloskate700
Knurr500
Kolje2500
Kveite10000
Lange15000
Leirkutling1,5
Lomre700
Lusuer300
Lyr3000
Lysing6500
Makrell1200
Paddetorsk400
Panserulke40
Pigghåutgår
Piggskate4000
Piggvar2000
Rognkjeks1000
Rødhai, småflekket900
Rødknurr600
Rødspette1200
Sandflyndre600
Sandkutling5
Sei3000
Sild300
Sjøørret1000
Skrubbe800
Slettvar500
Slimålutgår
Smørflyndre1
Spisskate8000
Stingsild, trepigget5
Strømsild80
Svarthå600
Svartkutling50
Sypike200
Taggmakrell500
Tangbrosme Femtrådet50
Tangkutling1,5
Tangsprell30
Tangstikling10
Torsk5000
Tunge1000
Uer2000
Vanlig ulke400
Vassild600
Øyepål100
Ålutgår
Ålekvabbe200