Tilbake til Årets Meiter 2019

Årets Meiter 2016

Årets meiter 2016 ble kåret etter grunnvektssystemet:
A) Kun en fisk per art per fisker ga poeng: 100 x fiskens vekt i gram / grunnvekt (prosentregning der altså)
B) Det ble gitt storfiskbonus per fisk på 10 poeng per hele kilo fra første kilo – maksimalt 150 poeng per fisk
C) Tilleggspoeng for ny meitasrekord: 100. Poengene mistes ikke selv om rekord økes (selv eller andre).
D) Poeng for ny meitasart: 500. Ved fangst av ny art deles det ikke ut grunnvekt- eller rekordpoeng.
E) En fisk ga maks 500 poeng
Alle arter som manglet på rekordlista ved meiteårets start (2. juledag) ble defineret som nye, altså kunne flere få ny art på samme art gjennom året. Det ble kun gitt ny-meitasart-poeng per art per fisker, altså ikke per individ.
Fangster man ønsket oppført på listene måtte utpekes spesielt i rapporter slik at de enkelt kunne identifiseres. Dersom dette ikke ble gjort, kunne det likevel hende fangsten havnet på lista, noe som var greit men tilfeldig.
All fisk som befant seg på listene ved meiteårets slutt (2. juledag) var avgjørende i den prestisjetunge artskonkurransen i meiteforeningen. Avgjørelsen ga seg selv. For arter der grunnvekt ikke var satt ble grunnvekt satt lik gjeldende meitasrekord.

Resultater 2016:

MedlemNye MRNye arterAntall arterPoeng
EvenLange8969
HoltanSvartkutling, Blåkjeft13934,6
ToffeBlåkjeft12836,5
Einar10679
Endre3326,8
Tobben4295,1
Magne1123,3
Jon152,9
Bjørn00
Chrisjohs00
Frode00
Høst00
Mats00
Mittis00

Individuelle lister:

EvenVektPoengMRNy art
Lange31200500,01
Piggskate299094,8
Hvitting91091,0
Sjøørret90090,0
Kloskate62489,1
Strømsild5568,8
Øyepål2727,0
Lake2108,4
HoltanVektPoengMRNy art
Svartkutling52,89205,81
Blåkjeft850185,01
Suter2470118,8
Gullfisk61087,1
Blåstål260,052,0
karuss87051,2
Sandflyndre25041,7
Knurr20040,0
Rødknurr24040,0
Rødspette41034,2
Sypike6030,0
Dvergulke22,224,7
Makrell29024,2
ToffeVektPoengMRNy art
Blåkjeft850185,01
Brosme3600120,0
Skrubbe68085,0
Karuss119080,0
Berggylte100076,7
Blåstål34068,0
Svartkutling30,260,4
Tunge36036,0
Ålekvabbe67,233,6
Grønngylt60,333,5
Bergnebb28,932,1
Vanlig ulke104,726,2
EinarVektPoengMRNy art
Brosme4800160,0
Piggskate240080,0
Vederbuk154080,0
Karpe329071,1
Stam132062,8
Hågjel86061,4
Lyr140056,7
Strømsild4455,0
Lange150035,0
Øyepål1717,0
EndreVektPoengMRNy art
laks2100160,0
røye79098,8
ørret68068,0
TobbenVektPoengMRNy art
Suter2130105,2
Stam179081,6
Blåkjeft75075,0
Lusuer10033,3
MagneVektPoengMRNy art
laks1700123,3
JonVektPoengMRNy art
karuss90052,9

Grunnvekter 2016:

ArtGrunnvekt (g)
Abbor1000
Bekkerøye300
Brasme2500
Dvergmalle300
Flire600
Gjedde5000
Gjørs4000
Grundling15
Gullbust100
Gullfisk700
Harr1000
Hork90
Hvitfinnet steinulke5
Karpe8000
Karuss1700
Lake2500
Laks1500
Laue50
Mort600
Regnlaue3
Røye800
Sik800
Sjørøye800
Solabbor70
Stam2500
Steinsmett10
Suter2500
Sørv1000
Vederbuk2200
Ørekyte16
Ørret1000
Ålutgår
Berggylte1500
Bergkutling2
Bergnebb90
Blåkjeft1000
Blåstål500
Brosme4000
Dvergulke90
Fjesing400
Fløyfisk, vanlig150
Gapeflyndre300
Gressgylt60
Grønngylt180
Gråsteinbit4000
Havmus1800
Horngjel400
Hvitting1000
Hågjel1400
Hårvar150
Kantnål, Stor30
Kloskate700
Knurr500
Kolje2500
Kveite10000
Lange6000
Leirkutling1,5
Lomre700
Lusuer300
Lyr3000
Lysing6500
Makrell1200
Paddetorsk400
Panserulke40
Pigghåutgår
Piggskate4000
Piggvar2000
Rognkjeks1000
Rødhai, småflekket900
Rødknurr600
Rødspette1200
Sandflyndre600
Sandkutling5
Sei3000
Sild300
Sjøørret1000
Skrubbe800
Slettvar500
Slimålutgår
Smørflyndre1
Spisskate8000
Stingsild, trepigget5
Strømsild80
Svarthå600
Svartkutling50
Sypike200
Taggmakrell500
Tangbrosme Femtrådet50
Tangkutling1,5
Tangsprell30
Tangstikling10
Torsk5000
Tunge1000
Uer2000
Vanlig ulke400
Vassild600
Øyepål100
Ålutgår
Ålekvabbe200

«På excelarkene til Toffe er det Toffe, og bare Toffe, som bestemmer.»