Tilbake til Årets Meiter 2019

Årets meiter 2014

I året 2014 vedtok meiteforeningen etter utredning fra presidentskapet at årets meiter 2014 kåres etter grunnvektssystemet:
A) Kun en fisk per art per fisker gir poeng: 100 x fiskens vekt i gram / grunnvekt (prosentregning der altså)
B) Tilleggspoeng for ny meitasrekord: 100. Poengene mistes ikke selv om rekord økes (selv eller andre).
C) Poeng for ny meitasart: 500. Ved fangst av ny art deles det ikke ut grunnvekt- eller rekordpoeng.
Alle arter som manglet på rekordlista ved meiteårets start (2. juledag) defineres som nye, altså kan flere få ny art på samme art gjennom året. Det gis kun ny-meitasart-poeng per art per fisker, altså ikke per individ.
Fangster man ønsker oppført på listene må utpekes spesielt i rapporter slik at de enkelt kan identifiseres. Dersom dette ikke gjøres, kan det likevel hende fangsten havner på lista, noe som er greit men tilfeldig.
All fisk som befinner seg på listene ved meiteårets slutt (2. juledag) vil være avgjørende i den prestisjetunge artskonkurransen i meiteforeningen. Avgjørelsen bør gi seg selv.
Resultater 2014:

Medlemnye MRnye arterant arterPoeng
Einarhvitfinnet steinulke, hvitting, kolje, leirkutling, piggvar, svartkutling, sypike, tangsprell, ålekvabbehvitfinnet steinulke, leirkutling, tangsprell183435,7
Toffekarpe, svartkutling, tangsprell, tungetangsprell, tunge172066,5
Tobbenlaue, skrubbetunge181730,9
Holtanmort, tangkutling, tungetunge131405,9
Endregapeflyndre, lusuer, sandflyndre, ørret0101129,1
Evenlange011731,1
Matsgapeflyndre03454,0
Bjørn004246,5
Mittis004114,2
Chrisjohs0000
Frode0000
Høst0000
Jon0000
Magne0000

Individuelle lister:

EinarVektPoengMRny art
Hvitfinnet steinulke1,850011
Leirkutling0,950011
Tangsprell9,550011
Sypike2012341
Kolje30252211
Hvitting13002081
Piggvar10002001
Svartkutling29,391981
Ålekvabbe1401931
Abbor1000100
Karuss1700100
Vederbuk180590
Røye90090
Sik68586
Hågjel117584
Torsk428554
Stam107543
Ørret52035
ToffeVektPoengMRny art
Tangsprell14,550011
Tunge5050011
Karpe77002281
Svartkutling332101
Karuss154091
Berggylte121081
Bergnebb5579
Ålekvabbe9060
Skrubbe46058
Hågjel75054
Sypike6745
Sandflyndre29041
Makrell49041
Vanlig ulke15739
Tangstikling2,4731
Rødspette1309
Sei782
TobbenVektPoengMRny art
Tunge1555001
Skrubbe10002251
Laue221441
Kolje238095
Vederbuk182491
Ørret121081
Sandkutling3,178
Bergnebb5173
Flire20067
Berggylte94063
Sik50063
Piggskate274055
Hågjel70050
Sandflyndre29041
Hvitting48040
Sypike6040
Gjørs156026
Sei200
HoltanVektPoengMRny art
Tunge54050011
Mort5401901
Tangkutling0,751751
Vederbuk2010101
Svartkutling25,485
Sypike11275
Skrubbe59074
Torsk407051
Dvergulke3043
Hork3038
Fløyfisk, vanlig44,730
Vanlig ulke10526
Lyr60020
EndreVektPoengMRny art
Gapeflyndre5602871
Sandflyndre8202171
Ørret15502031
Lusuer3701931
Rødspette110073
Brosme380063
Røye51051
Vanlig ulke13033
Kveite11007
Kolje502
EvenVektPoengMRny art
Lange3060151
Kolje226090
Piggskate441088
Kloskate54077
Hågjel106076
Bergnebb5071
Sandflyndre45765
Hvitting56047
Sypike4027
Ørret32021
Vanlig ulke6917
MatsVektPoengMRny art
Gapeflyndre6253081
Sandflyndre60086
Røye60060
BjørnVektPoengMRny art
Sypike13087
Kolje150060
Røye59560
Ørret60540
MittisVektPoengMRny art
Hågjel63045
Kolje100040
Hvitting20017
Torsk100013

Grunnvekter 2014:

ArtGrunnvekt (g)
Abbor1000
Bekkerøye300
Brasme2500
Dvergmalle200
Flire300
Gjedde5000
Gjørs6000
Grundling15
Gullbust100
Gullfisk700
Harr1000
Hork80
Karpe6000
Karuss1700
Lake2500
Laks3000
Laue50
Mort600
Regnlaue3
Røye1000
Sik800
Sjørøye1000
Solabbor70
Stam2500
Steinsmett7
Suter2500
Sørv900
Vederbuk2000
Ørekyte20
Ørret1500
Ålutgår
Berggylte1500
Bergkutling1,5
Bergnebb70
Blåkjeft1000
Blåstål500
Brosme6000
Dvergulke70
Fjesing400
Fløyfisk, vanlig150
Gapeflyndre300
Gressgylt60
Grønngylt180
Gråsteinbit5000
Havmus1800
Horngjel400
Hvitting1200
Hågjel1400
Hårvar50
Kloskate700
Knurr500
Kolje2500
Kveite15000
Lange6000
Lomre700
Lusuer400
Lyr3000
Lysing1500
Makrell1200
Paddetorsk400
Pigghåutgår
Piggskate5000
Piggvar1000
Rognkjeks1000
Rødhai, småflekket900
Rødspette1500
Sandflyndre700
Sandkutling4
Sei5000
Sild300
Sjøørret1500
Skrubbe800
Slettvar700
Slimålutgår
Smørflyndre100
Spisskate6000
Stingsild, trepigget4
Strømsild80
Svarthå600
Svartkutling30
Sypike150
Taggmakrell500
Tangbrosme Femtrådet50
Tangkutling1
Tangstikling8
Torsk8000
Uer2000
Vanlig ulke400
Vassild500
Øyepål100
Ålutgår
Ålekvabbe150

«På excelarkene til Toffe er det Toffe, og bare Toffe, som bestemmer.»